Gossip Girl, Heroes, Lost, Dexter, Prison Break, Hello Kitty, Betty Boop, Fashion
 
PříjemFAQRegistracePřihlášení

Share | 
 

 Didakta pro děti - Český jazyk, Matematika, Fyzika, Přírodopis, Angličtina, Matematika, Němčina, Dějepis, Zeměpis

Goto down 
AutorZpráva
Andyna6

avatar

Female Poeet p?íspivku : 219
Age : 37
Location : Nejdek
Registration date : 07. 05. 09

PříspěvekPředmět: Didakta pro děti - Český jazyk, Matematika, Fyzika, Přírodopis, Angličtina, Matematika, Němčina, Dějepis, Zeměpis   Fri Oct 23, 2009 11:08 am

Didakta - Český jazyk 1

[You must be registered and logged in to see this link.]

Tento CD-ROM slouží k procvičování jazykových jevů v oblasti větné skladby.

Obsahem titulu jsou zejména ty jevy, ve kterých děti nejvíce chybují a jejich osvojení je nezbytné pro další práci s českým jazykem.

Náplň tvoří tématické okruhy:

Podmět a přísudek – rozpoznávání ve větě a určování jejich druhů.

Větné členy rozvíjející – určování druhů, rozlišování mezi přívlastkem shodným a neshodným, oddělování přístavku ve větě.

Doplňování čárek – do jednoduchých vět i do souvětí.

Jednoduché věty – druhy vět podle postoje mluvčího, rozlišování mezi jednočlennými a dvojčlennými větami.

Souvětí – rozlišování vět hlavních a vedlejších, určování druhů vedlejších vět, poměrů mezi hlavními větami, doplňování vhodných spojovacích výrazů.

Aplikace umožňuje tisk pracovních listů, takže je možné řešit úlohy i mimo dosah počítače.
V nastavení každé úlohy je možné zvolit počet doplňovaných jevů v sérii - 10 až 30.
Tabulky s výsledky pro každý typ hry informují o těch nejlepších řešitelích. Do zvláštního souboru se zaznamenávají všechny výsledky dětí, ve kterém najdete typ úlohy, která byla řešena, datum, čas, počet správných a špatných odpovědí a výslednou známku.

Aplikace má jednoduché ovládání a orientace v programu je bezproblémová díky sofistikovanému grafickému rozhraní.

Použití CD-ROMu: vyšší stupeň základních škol.

[You must be registered and logged in to see this link.]
Návrat nahoru Goto down
Zobrazit informace o autorovi
Andyna6

avatar

Female Poeet p?íspivku : 219
Age : 37
Location : Nejdek
Registration date : 07. 05. 09

PříspěvekPředmět: Re: Didakta pro děti - Český jazyk, Matematika, Fyzika, Přírodopis, Angličtina, Matematika, Němčina, Dějepis, Zeměpis   Fri Oct 23, 2009 11:10 am

Didakta - Český jazyk 2

[You must be registered and logged in to see this link.]


Tento CD-ROM slouží k procvičování pravopisných jevů a tvarosloví českého jazyka.

Obsahovou náplň titulu tvoří pravopisné jevy, které podle zkušeností pedagogů představují při výuce největší úskalí pro žáky.

Tématické okruhy úloh:

Pravopis hlásek – spodoba znělosti, zdvojené hlásky, doplňování ů/ú , doplňování ě/ně/je.

Doplňování i / y – po tvrdých, měkkých i obojetných souhláskách, podle významu slov, do koncovek podstatných a přídavných jmen, shoda podmětu s přísudkem.

Ohebné slovní druhy – určování všech mluvnických kategorií, druhy a skloňování zájmen a číslovek.

Neohebné slovní druhy – stupňování příslovcí, určování druhů předložek a spojek, určování všech slovních druhů.

Tvorba a význam slov – hledání kořenů slov, významy přejatých slov, určování počtu slabik ve slovech.

Aplikace umožňuje tisk pracovních listů, takže je možné řešit úlohy i mimo dosah počítače.
V nastavení každé úlohy je možné zvolit počet doplňovaných jevů v sérii – od 10 až po 30, resp. od 9 až po 45.
Tabulky s výsledky pro každý typ hry informují o těch nejlepších řešitelích. Do zvláštního souboru se zaznamenávají všechny výsledky dětí, ve kterém najdete typ úlohy, jež byla řešena, datum, čas, počet správných a špatných odpovědí a výslednou známku.

Aplikace má jednoduché ovládání a orientace v programu je bezproblémová díky sofistikovanému grafickému rozhraní.

Použití CD-ROMu: nižší i vyšší stupeň základních škol.

[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]
Návrat nahoru Goto down
Zobrazit informace o autorovi
Andyna6

avatar

Female Poeet p?íspivku : 219
Age : 37
Location : Nejdek
Registration date : 07. 05. 09

PříspěvekPředmět: Re: Didakta pro děti - Český jazyk, Matematika, Fyzika, Přírodopis, Angličtina, Matematika, Němčina, Dějepis, Zeměpis   Fri Oct 23, 2009 11:12 am

Didakta - Matematika

[You must be registered and logged in to see this link.]


Tento CD-ROM slouží k procvičování matematiky v těchto číselných oborech:
celá čísla, záporná čísla, desetinná čísla, zlomky

Procvičují se následující operace:
sčítání, odčítání, násobení, dělení, porovnávání

Dále se procvičuje orientace na číselná ose a také znalost převádění a porovnávání jednotek.

Aplikace umožňuje tisk pracovních listů, takže je možné řešit úlohy i mimo dosah počítače.

V nastavení je možné volit počet příkladů v sérii - 20 až 50 a číselný obor.

Tabulky s výsledky pro každý typ hry informují o těch nejlepších počtářích. Do zvláštního souboru se zaznamenávají všechny výsledky dětí, ve kterém najdete typ úlohy, která byla řešena, číselný obor, datum, čas, počet správných a špatných odpovědí a výslednou známku.

Aplikace má jednoduché ovládání a orientace v programu je bezproblémová díky sofistikovanému grafickému rozhraní.

Použití CD-ROMu: nižší i vyšší stupeň základních škol (kromě 1. třídy).

[You must be registered and logged in to see this link.]
Návrat nahoru Goto down
Zobrazit informace o autorovi
Andyna6

avatar

Female Poeet p?íspivku : 219
Age : 37
Location : Nejdek
Registration date : 07. 05. 09

PříspěvekPředmět: Re: Didakta pro děti - Český jazyk, Matematika, Fyzika, Přírodopis, Angličtina, Matematika, Němčina, Dějepis, Zeměpis   Fri Oct 23, 2009 11:14 am

Didakta - Přírodopis 1
Rostliny a živočichové


[You must be registered and logged in to see this link.]

Titul Didakta - Přírodopis 1 obsahuje 24 samostatných úloh, z nichž každá nabízí čtyři varianty procvičování přírodopisu - testové otázky, spojovačky, rozhodování o správnosti tvrzení a obrázkové úlohy.

Otázky v úlohách kompletně pokrývají učivo probírané na základních školách. Množství obrazového a textového materiálu v datových souborech prověří znalosti o konkrétních rostlinných nebo živočišných druzích, jejich stavbě těla, prostředí kde žijí, apod.


Tématické okruhy:
Země a počátky života - vznik a projevy života, viry, bakterie, sinice a jednobuněčné organismy
Houby, lišejníky, rostliny - řasy, mechorosty, kapraďorosty, nahosemenné a krytosemenné rostliny
Bezobratlí živočichové - žahavci, měkkýši, kroužkovci, členovci
Strunatci a obratlovci - pláštěnci, ryby, obojživelníci a plazi, ptáci, savci
Ekosystémy - lidská sídliště, pole a louky, vody, lesy, cizokrajné ekosystémy

Aplikace umožňuje tisk pracovních listů, takže je možné řešit úlohy i mimo dosah počítače.
V nastavení každé úlohy je možné zvolit počet doplňovaných jevů v sérii - 5 až 20.
Tabulky s výsledky pro každý typ hry informují o těch nejlepších řešitelích. Do zvláštního souboru se zaznamenávají všechny výsledky dětí, ve kterém najdete typ úlohy, která byla řešena, datum, čas, počet správných a špatných odpovědí a výslednou známku.

Aplikace má jednoduché ovládání a orientace v programu je bezproblémová díky sofistikovanému grafickému rozhraní.

Použití CD-ROMu: vyšší stupeň základních škol.

[You must be registered and logged in to see this link.]
Návrat nahoru Goto down
Zobrazit informace o autorovi
Andyna6

avatar

Female Poeet p?íspivku : 219
Age : 37
Location : Nejdek
Registration date : 07. 05. 09

PříspěvekPředmět: Re: Didakta pro děti - Český jazyk, Matematika, Fyzika, Přírodopis, Angličtina, Matematika, Němčina, Dějepis, Zeměpis   Fri Oct 23, 2009 11:16 am

Didakta - Přírodopis 2
Biologie člověka


[You must be registered and logged in to see this link.]

Titul Didakta - Přírodopis 2 obsahuje 10 tematických okruhů, z nichž každý nabízí čtyři varianty procvičování učiva - testové otázky, spojovačky, rozhodování o správnosti tvrzení a obrázkové úlohy.

Otázky v úlohách kompletně pokrývají učivo probírané na základních školách. Množství obrazového a textového materiálu v datových souborech prověří znalosti o konkrétních částech lidského těla, jejich anatomické stavbě a funkci, o původu člověka, genetice, apod.


Tématické okruhy:
Původ člověka, genetika - původ a vývoj člověka, genetika a etologie
Kostra a svaly - kosterní soustava, pohybová soustava
Trávení a krevní oběh - trávicí soustava, oběhová soustava
Dýchání, rozmnožování - dýchací, vylučovací a kožní soustava, rozmnožovací soustava
Řízení lidského těla - smyslová a nervová soustava, žlázy s vnitřním vyměšováním

Aplikace umožňuje tisk pracovních listů, takže je možné řešit úlohy i mimo dosah počítače.
V nastavení každé úlohy je možné zvolit počet doplňovaných jevů v sérii - 5 až 20.
Tabulky s výsledky pro každý typ hry informují o těch nejlepších řešitelích. Do zvláštního souboru se zaznamenávají všechny výsledky dětí, ve kterém najdete typ úlohy, která byla řešena, datum, čas, počet správných a špatných odpovědí a výslednou známku.

Aplikace má jednoduché ovládání a orientace v programu je bezproblémová díky sofistikovanému grafickému rozhraní.

Použití CD-ROMu: vyšší stupeň základních škol.

[You must be registered and logged in to see this link.]
Návrat nahoru Goto down
Zobrazit informace o autorovi
JituShka
Admin
avatar

Female Poeet p?íspivku : 715
Age : 30
Location : Praha
Registration date : 07. 09. 08

PříspěvekPředmět: Didakta Fyzika 1 a Fyzika 2   Mon Mar 15, 2010 10:50 pm

Didakta Fyzika 1

Obsahová náplň titulu nabízí 21 samostatných typů úloh sloužících k procvičení výpočtů rozmanitých fyzikálních veličin od mechanických pohybů, přes mech. práci a energii, teplo, optiku až k elektřině. Nechybí ani vědomostní výlet do historie fyziky. V úlohách s výpočty je žákům k dispozici kalkulačka i plocha pro poznámky a mezivýpočty.


Tématické okruhy:
Mechanika 1 - hustota kapaliny a pevné látky, rovnoměrný a nerovnoměrný pohyb, tlak v kapalině, mech. práce, výkon, energie, rovnováha na páce
Termika - teplo přijaté tělesem, tání
Optika - zobrazení zrcadlem, zobrazení čočkou
Elektřina - Ohmův zákon, el. energie, el. příkon, sériové a paralelní zapojení rezistorů
Historie fyziky - osobnosti fyziky, objevy a vynálezy

Aplikace umožňuje tisk pracovních listů, takže je možné řešit úlohy i mimo dosah počítače.
V nastavení každé úlohy je možné zvolit počet otázek v sérii - od 3 do 15.
Tabulky s výsledky pro každý typ hry informují o těch nejlepších řešitelích. Do zvláštního souboru se zaznamenávají všechny výsledky dětí, ve kterém najdete typ úlohy, která byla řešena, datum, čas, počet správných a špatných odpovědí a výslednou známku.

Aplikace má jednoduché ovládání a orientace v programu je bezproblémová díky sofistikovanému grafickému rozhraní.

Použití CD-ROMu: vyšší stupeň základních škol.
[You must be registered and logged in to see this link.]

Fyzika 2 - [You must be registered and logged in to see this link.]
Návrat nahoru Goto down
Zobrazit informace o autorovi http://jitushka.bigforumpro.com
JituShka
Admin
avatar

Female Poeet p?íspivku : 715
Age : 30
Location : Praha
Registration date : 07. 09. 08

PříspěvekPředmět: Re: Didakta pro děti - Český jazyk, Matematika, Fyzika, Přírodopis, Angličtina, Matematika, Němčina, Dějepis, Zeměpis   Mon Mar 15, 2010 10:54 pm

Didakta - Zeměpis
Tento CD-ROM slouží k procvičování vědomostí z oblasti zeměpisu a orientace na mapě.


Titul Didakta - Zeměpis obsahuje 18 samostatných okruhů, z nichž každý nabízí čtyři varianty procvičování zeměpisu. Ověření obecných zeměpisných znalostí je předmětem úloh s testovými otázkami, spojovaček a rozhodování o správnosti tvrzení. Obrázkové úlohy nabízejí možnost procvičit si orientaci na mapě a nahlédnout do různých míst naší planety.

Tématické okruhy:
Obecný fyzický zeměpis - planeta Země, glóbus a mapa, geografické sféry

Oceány - Tichý, Atlantský, Indický a Severní ledový

Kontinenty - Asie, Amerika, Afrika, Evropa, Antarktida a Austrálie

Světové hospodářství a ekologie - obyvatelstvo, průmysl a zemědělství, ekologie

Česká republika - přírodní podmínky, hospodářství, kraje a města

Aplikace umožňuje tisk pracovních listů, takže je možné řešit úlohy i mimo dosah počítače.
V nastavení každé úlohy je možné zvolit počet doplňovaných jevů v sérii – od 5 až po 20.
Tabulky s výsledky pro každý typ hry informují o těch nejlepších řešitelích. Do zvláštního souboru se zaznamenávají všechny výsledky dětí, ve kterém najdete typ úlohy, jež byla řešena, datum, čas, počet správných a špatných odpovědí a výslednou známku.

Aplikace má jednoduché ovládání a orientace v programu je bezproblémová díky sofistikovanému grafickému rozhraní.

Použití CD-ROMu: vyšší stupeň základních škol.
Kód:
[You must be registered and logged in to see this link.]Didakta - DějepisTento CD-ROM slouží k procvičování vědomostí světových a evropských dějin.


Titul Didakta - Dějepis obsahuje 22 samostatných úloh, z nichž každá nabízí čtyři varianty procvičování dějepisu. V textových otázkách si žáci ověří znalosti důležitých historických událostí a faktů, včetně jejich letopočtů. Velké množství obrazového materiálu napomáhá k účinnému procvičování v poznávání významných světových osobností, uměleckých stylů, dobových nástrojů, historických území, apod.

Tématické okruhy:

Pravěk - doba kamenná, bronzová a železná

Starověk - Orient, Řecko, Řím

Středověk - nejstarší české dějiny, Přemyslovci, doba husitská

Raný novověk - zámořské objevy, reformace, svět a Evropa 16. a 17. stol.

Novověk - osvícenský absolutismus, francouzská revoluce a Napoleon, svět a Evropa 19. stol.

Dějiny 20. století - 1. a 2. světová válka, meziválečná a poválečná období

Aplikace umožňuje tisk pracovních listů, takže je možné řešit úlohy i mimo dosah počítače.
V nastavení každé úlohy je možné zvolit počet doplňovaných jevů v sérii – od 5 až po 20.
Tabulky s výsledky pro každý typ hry informují o těch nejlepších řešitelích. Do zvláštního souboru se zaznamenávají všechny výsledky dětí, ve kterém najdete typ úlohy, jež byla řešena, datum, čas, počet správných a špatných odpovědí a výslednou známku.

Aplikace má jednoduché ovládání a orientace v programu je bezproblémová díky sofistikovanému grafickému rozhraní.

Použití CD-ROMu: vyšší stupeň základních škol.

Kód:
[You must be registered and logged in to see this link.]
Návrat nahoru Goto down
Zobrazit informace o autorovi http://jitushka.bigforumpro.com
JituShka
Admin
avatar

Female Poeet p?íspivku : 715
Age : 30
Location : Praha
Registration date : 07. 09. 08

PříspěvekPředmět: Re: Didakta pro děti - Český jazyk, Matematika, Fyzika, Přírodopis, Angličtina, Matematika, Němčina, Dějepis, Zeměpis   Mon Mar 15, 2010 10:56 pm

Didakta - Angličtina 1


Tento titul slouží k procvičování znalostí a zdokonalení se v anglickém jazyce.

Obsah titulu je rozdělen do těchto tematických okruhů:

Členy a podstatná jména - výskyt členů ve větě, množné číslo
Zájmena - osobní, přivlastňovací, neurčitá
Slovesa - přítomný a jednoduchý minulý čas, způsobová slovesa
Předložky a spojky - předložkové vazby, spojky
Tvorba otázek, odpovědí a záporu - změna slovosledu, doplňující otázky, tvorba záporu
Slovní zásoba - určování času, stupňování příd. jmen, překlad slov
Diktáty - doplňování písmen a slov do vět

Aplikace umožňuje tisk pracovních listů, takže je možné řešit úlohy i mimo dosah počítače.
V nastavení každé úlohy je možné zvolit počet doplňovaných jevů v sérii - 10 až 30.
Tabulky s výsledky pro každý typ hry informují o těch nejlepších řešitelích. Do zvláštního souboru se zaznamenávají všechny výsledky dětí, ve kterém najdete typ úlohy, která byla řešena, datum, čas, počet správných a špatných odpovědí a výslednou známku.

Aplikace má jednoduché ovládání a orientace v programu je bezproblémová díky sofistikovanému grafickému rozhraní.

Použití CD-ROMu: začátečníci až mírně pokročilí uživatelé.

Kód:
[You must be registered and logged in to see this link.]Didakta - Němčina 1Titul je určený k procvičování a ověřování znalostí a zdokonalení se v německém jazyce.

Obsah titulu je rozdělen do těchto tematických okruhů:

Podstatná jména a zájmena - určování rodů, skloňování s urč. i neurč členem
Slovesa - přít. čas běžných, pomocných a způsob. sloves, rozkazovací způsob, odlučitelné předpony
Předložky a jejich vazby - předložky času, vyjadřující pozici, ostatní předložky
Číslovky a hodiny - formální a neformální vyjádření hodin, určování číslovek podle poslechu
Větné celky - nepřímý pořádek slov, výběr vhodné odpovědi, diktát vět
Slovní zásoba - rozlišení kein x nicht, antonyma příd. jmen, slova nadřazená, překlad slov

Aplikace umožňuje tisk pracovních listů, takže je možné řešit úlohy i mimo dosah počítače.
V nastavení každé úlohy je možné zvolit počet doplňovaných jevů v sérii - 10 až 30.
Tabulky s výsledky pro každý typ hry informují o těch nejlepších řešitelích. Všechny výsledky dětí se zaznamenávají do zvláštního souboru, ve kterém najdete typ úlohy, která byla řešena, datum, čas, počet správných a špatných odpovědí a výslednou známku.

Aplikace má jednoduché ovládání a orientace v programu je bezproblémová díky sofistikovanému grafickému rozhraní.

Použití CD-ROMu: začátečníci až mírně pokročilí uživatelé.
Kód:
[You must be registered and logged in to see this link.]
Návrat nahoru Goto down
Zobrazit informace o autorovi http://jitushka.bigforumpro.com
Sponsored content
PříspěvekPředmět: Re: Didakta pro děti - Český jazyk, Matematika, Fyzika, Přírodopis, Angličtina, Matematika, Němčina, Dějepis, Zeměpis   

Návrat nahoru Goto down
 
Didakta pro děti - Český jazyk, Matematika, Fyzika, Přírodopis, Angličtina, Matematika, Němčina, Dějepis, Zeměpis
Návrat nahoru 
Strana 1 z 1

Povolení tohoto fóra:Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru
The Biggest Dream :: Programy - výuka pro děti i dospělé :: Vzdělávací programy-
Přejdi na: